เกี่ยวกับเรา

บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด
ก่อตั้งโดยการรวมตัวกันของนักธุรกิจ วิศวกร และคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2534 จดทะเบียนการค้าเลขที่ บอจ.รบ.209 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0705534000248 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ จำหน่ายสินค้า และบริการในงานด้านน้ำทั้งหมด (Total Water Treatment Sales & Services) เพื่อให้ลูกค้าได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆ และการบริการ ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ โดยในการออกแบบระบบทุกระบบ บริษัทฯ ยึดหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานเป็นสำคัญ
ในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2549 บริษัทได้ย้ายสำนักงานใหญ่มายังที่ทำการปัจจุบันคือ เลขที่ 599 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ บ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมือง ขอนแก่น โดยสำนักงานใหญ่แห่งนี้เป็น ศูนย์รวมอุปกรณ์ การปรับปรุง คุณภาพน้ำ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์สระว่ายน้ำ น้ำพุ น้ำตก อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบประปา เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน รวมทั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องกรองน้ำดื่ม เครื่องกรอง และอื่นๆ พร้อมทีมงานที่ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับน้ำ

สำนักงานใหญ่

เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองro_images_about_us_002

599 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ บ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมือง ขอนแก่น ศูนย์รวมอุปกรณ์ การปรับปรุง คุณภาพน้ำ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์สระว่ายน้ำ น้ำพุ น้ำตก อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบประปา เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน รวมทั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องกรองน้ำดื่ม เครื่องกรอง และอื่นๆ พร้อมทีมงานที่ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับน้ำ

ศูนย์ซ่อม และบริการปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส

เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองro_images_about_us_003

บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ซ่อม และบริการปั๊มน้ำ จากทางกรุนด์ฟอส ประเทศไทย อีกทั้งยังมีทีมงานช่างผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการใช้งาน ปั๊มน้ำ, เครื่องสูบน้ำ, เครื่องกรองน้ำ และอื่นๆ ท่านจึงวางใจในคุณภาพการให้บริการของทางเราได้

โรงงาน

เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองro_images_about_us_004

บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด มีโรงงานสำหรับประกอบและผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ในงานด้านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทั้งน้ำดี และ น้ำเสีย เช่น ถังตกตะกอน (Solid Contacts Clarifier) ถังกรอง (Filter) ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ (Storage Tank) ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 7 ไร่ ณ ตำบลบ้านค้อ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น