รายการสาระน่ารู้เรื่องน้ำ

ผลิตรายการโดย คุณเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ ช่วงเวลา 08.10 – 09.00 น. จันทร์ – ศุกร์
รายการสาระน่ารู้เรื่องน้ำเป็นรายการเพื่อให้ข้อมูลความรู้ เรื่องของทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเสนอความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหาของการจัดการทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สลับกับความเพลิดเพลินจากเพลงสากลในอดีต ที่ยังมีความไพเราะเป็นที่จดจำในราว ค.ศ. 1960 - 1970

รายการสาระน่ารู้เรื่องน้ำย้อนหลัง (กดเพลย์ลิสต์มุมซ้ายบนเพื่อเลือกวีดีโอ)