บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด ผู้ดำเนินการติดตั้ง และ จัดหาเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) Grundfos SQF 8A-5 สูบน้ำได้วันละ 60 ลบ.ม. ต่อวัน สามารถใช้ได้ทั้งไฟ AC และ DC ไม่ต้องผ่าน Inverter พร้อมระบบคอนโทรล Grundfos CU200 สามารถตัดต่อการทำงานเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ได้เข้านำเสนอ และอธิบายตัวระบบโดย คุณบัณฑิต วงษ์นาคเพ็ชร์

 

ในโครงการ หยุดภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์ โดย กองทัพภาคที่ 2 / ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาคที่ 2 โดย บก.ควบคุม พล.ร.6 จว.ม.ค แหล่งงาน บ้านยางเหนือ ตำบลยางน้อย จังหวัดมหาสารคาม โดยสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อใช้ในผิวดินขนาดใหญ่ โดยมีอัตราการผลิต (ของระบบประปา 10 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง) ได้ทำพิธีเปิดวันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 นำโดยท่าน พ.อ.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผบ.บก.ควบคุม พล.ร.6 (จว.ม.ค.) และคณะ

แอดมิน.ต้นน้ำ
Line ID: @iwater.co.th | Website: www.iwater.co.th
#เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ #เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน #เครื่องกรองro #โซล่าเซลล์ #ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ #ระบบประปา #ระบบน้ำดื่ม #สระว่ายน้ำ #grundfos #iwater

 • เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองro_images_portfolio_001
 • เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองro_images_portfolio_002
 • เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองro_images_portfolio_003
 • เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองro_images_portfolio_004
 • เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองro_images_portfolio_005
 • เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองro_images_portfolio_006
 • เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองro_images_portfolio_007
 • เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองro_images_portfolio_008
 • เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองro_images_portfolio_009
 • เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองro_images_portfolio_010
 • เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองro_images_portfolio_011

Simple Image Gallery Extended