การจัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยี ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด จากน้ำบาดาลกร่อยเค็ม

หรือมีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ และการอนุรักษ์น้ำบาดาล

แอดมิน.iwater
Line ID: @iwater.co.th | Website: www.iwater.co.th
#เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ #เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน #เครื่องกรองro #โซล่าเซลล์ #ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ #ระบบประปา #ระบบน้ำดื่ม #สระว่ายน้ำ #grundfos #iwater


 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Simple Image Gallery Extended