การจัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยี ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด จากน้ำบาดาลกร่อยเค็ม

หรือมีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ และการอนุรักษ์น้ำบาดาล

แอดมิน.iwater
Line ID: @iwater.co.th | Website: www.iwater.co.th
#เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ #เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน #เครื่องกรองro #โซล่าเซลล์ #ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ #ระบบประปา #ระบบน้ำดื่ม #สระว่ายน้ำ #grundfos #iwater


 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 4
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Simple Image Gallery Extended