ผู้รับเหมาระบบน้ำทุกชนิด

เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองro_images_service_001

ระบบประปา

- รับเหมาก่อสร้าง ระบบประปาชนบทตามแบบมาตรฐานของทางราชการ

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ

- รับออกแบบ และติดตั้ง ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบน้ำดื่ม และระบบกรองน้ำ

- ปรับปรุงระบบประปาทุกแบบ และทุกขนาด, ระบบสระว่ายน้ำ,ระบบท่อ และระบบกรอง

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- รับสำรวจ, ออกแบบ, ประมาณราคา, ติดตั้ง และพร้อมให้คำปรึกษา

ผู้แทนจำหน่าย

เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองro_images_service_002

จำหน่ายเครื่องกรองอัตโนมัติ และเครื่องฆ่าเชื้อโรค

- เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของยี่ห้อ Clack และ Prozone (Ozone Generator) จากสหรัฐอเมริกา

จำหน่ายปั๊มน้ำ

- เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของยี่ห้อ Grundfos, Stac, Tsurumi, Lowara, Prominent และ ฯลฯ

- เป็นศูนย์ซ่อม และบริการ Grundfos

จำหน่ายอุปกรณ์ทุกชนิดในระบบน้ำ

- จำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานระบบน้ำทั้งหมด, สารเคมีต่างๆ และฯลฯ

ผู้ผลิต, ประกอบ สินค้าระบบน้ำทุกชนิด

เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองro_images_service_003

เรามีโรงงานที่พร้อมจะผลิต และประกอบ สินค้าในระบบน้ำทุกชนิด เพื่อให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐาน และตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 สำหรับผลิตภัณฑ์ 5 ประเภทได้แก่ หอถังเหล็กเก็บน้ำ, ถังตกตะกอน, เครื่องกรองตัวถัง PVC, เครื่องกรองตัวถังเหล็ก และเครื่องกรองตัวถังสเตนเลส

ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรม

เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองro_images_service_004

เรามีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการประปา, การสุขาภิบาล และโยธา

โดยเฉพาะเรื่องระบบประปาชนบท ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ประเภท A หมายเลข 560 ออกแบบ และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบน้ำ เครื่องสูบน้ำ

บริการที่ปรึกษา

เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองro_images_service_005

อีกหนึ่งบริการของเรา "อินเตอร์ วอเตอร์คอนซัลแตนท์"

เน้นการให้บริการด้านให้ความรู้ และคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำทุกประเภทได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา สาขาการประปา และสุขาภิบาลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ประเภท A หมายเลข 560