การจัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยี ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด จากน้ำบาดาลกร่อยเค็ม

หรือมีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ และการอนุรักษ์น้ำบาดาล

แอดมิน.iwater
Line ID: @iwater.co.th | Website: www.iwater.co.th
#เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ #เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน #เครื่องกรองro #โซล่าเซลล์ #ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ #ระบบประปา #ระบบน้ำดื่ม #สระว่ายน้ำ #grundfos #iwater


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Simple Image Gallery Extended