ServicesWhat We Can Do

water_treatment_ขายเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองน้ำ_ro_images_1

Water Treatment

 • รับออกแบบและติดตั้งระบบน้ำดื่ม ระบบกรองน้ำที่ออกแบบเป็นพิเศษให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 • รับออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต
 • จำหน่ายเครื่องจ่ายสารเคมี พร้อมให้คำแนะนำในการเลือกเครื่องจ่ายสารเคมีให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหาร ใช้งานในระบบน้ำดื่ม ระบบปรับสภาพน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ
 • ผลิต ประกอบ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทุกชนิด เช่น เครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ เครื่องกรองน้ำระบบ RO ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เครื่องทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ในระบบประปาหมู่บ้าน เป็นต้น
 • จำหน่ายเครื่องกรองน้ำทุกประเภททั้งเครื่องกรองน้ำที่ใช้ตามบ้าน เครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
water_supply_ขายเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองน้ำ_ro_images_1

Water Supply

 • รับเหมาก่อสร้างระบบประปาชนบทตามแบบมาตรฐานของทางราชการ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(กปน.) กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นต้น
 • รับออกแบบ ก่อสร้างระบบประปาชนบทตามความต้องการของอบต.
 • รับเหมาตรวจสอบ ซ่อมบำรุงระบบประปาชนบทสำหรับอบต. ตามมาตรฐานเดิม (รพช. , กรมโยธาธิการ , กรมอนามัย , กรมทรัพยากรธรณี)
 • ระบบประปาออกแบบเฉพาะที่ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ
 • ปรับปรุงระบบประปาเดิมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เพิ่มอัตราการผลิต เพิ่มถังเก็บน้ำใส เพิ่มหอถังสูง ต่อเติมระบบท่อเมน เพิ่มระบบกรอง ระบบฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น
 • ซ่อม ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ , กรมส่งเสริมการปกครอง(กปน.) , ประปาทหาร กรมโยธาธิการ(เดิม) , รพช.(เดิม) , กรมทรัพยากรธรณี(เดิม) , กรมอนามัย (เดิม)
consultant_ขายเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองน้ำ_ro_images_1

Consultant Center

อีกหนึ่งบริการของเรา อินเตอร์ วอเตอร์คอนซัลแตนท์ เน้นการให้บริการด้านให้ความรู้ และคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำทุกประเภท ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ที่ปรึกษา สาขาการประปาและสุขาภิบาล ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ประเภท A หมายเลข 560

 • ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา
 • รับออกแบบระบบ ให้คำปรึกษา
 • รับจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านช่าง
 • จัดหลักสูตรให้เหมาะกับกิจการหรือตามความต้องการ
 • จัดทำสื่อประกอบการฝึกอบรมทุกชนิด
 • ให้คำแนะนำการติดตั้งระบบ ที่ปรึกษาโครงการ
swimming_ขายเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองน้ำ_ro_images_1

Swimming Pool Products

 • จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบสระว่ายน้ำ เช่น ปั๊มสระว่ายน้ำ มัลติพอร์ตวาล์ว เครื่องกรองสระว่ายน้ำ ไฟใต้น้ำ ฯลฯ
 • จำหน่ายอุปกรณ์ดูแลรักษาสระ เช่น หัวดูดตะกอนพร้อมสาย แปรงขัดสระ กระชอนช้อนใบไม้ ฯลฯ
 • จำหน่ายสารเคมีสำหรับสระว่ายน้ำ เช่น คลอรีน น้ำยาฆ่าตะไคร่น้ำ ฯลฯ
water_filtration_ขายเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองน้ำ_ro_images_1

Water Filtration

 • จำหน่ายเครื่องกรองน้ำทุกประเภททั้งเครื่องกรองน้ำที่ใช้ตามบ้าน
 • จำหน่ายเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • จำหน่ายเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่สำหรับระบบผลิตน้ำดื่ม
 • จำหน่ายเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่สำหรับระบบประปา , ระบบประปาในหมู่บ้าน
waste_water_treatment_ขายเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองน้ำ_ro_images_1

Waste Water Treatment

 • รับสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ติดตั้ง
 • ให้คำปรึกษา ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ปั๊มน้ำมัน หรือสถานที่สาธารณะ
 • ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 
deep_well_ขายเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองน้ำ_ro_images_1

Deep Well and Ggroundwater Resource

 • รับบริการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลโดยวิธีการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์
 • รับทดสอบหาปริมาณน้ำและระดับน้ำ โดยวิธี Pumping Test
 • รับเป่าล้างบ่อน้ำดาล
 • รับเจาะบ่อน้ำบาดาลและพัฒนาบ่อ โดยช่างที่ได้รับใบอนุญาตตามพรบ. พ.ศ. 2520
sprinkler_ขายเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองน้ำ_ro_images_1

Sprinkler

 • ออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา และซ่อมบำรุงระบบน้ำเพื่อการเกษตร
 • ระบบสปริงเกอร์
 • ระบบน้ำหยด
 • ระบบพ่นหมอก
 • ระบบควบคุมอัตโนมัติ ตั้งเวลาจ่ายน้ำได้
 • ระบบไฮโดรโพนิกส์ (การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน)
fountain_waterfall_ขายเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองน้ำ_ro_images_1

Fountain & Waterfall

 • ออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา และซ่อมบำรุง น้ำพุ น้ำตก พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ ตั้งเวลาการทำงานได้
maintenance_ขายเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ_เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน_เครื่องกรองน้ำ_ro_images_1

Maintenance Service

 • ปรับปรุงระบบสระว่ายน้ำ ระบบท่อและระบบกรอง ตรวจสภาพเครื่องกรองทราย ปั๊มสระว่ายน้ำ
 • ปรับสภาพน้ำ ดูแลสระว่ายน้ำ
 • ปรับปรุงระบบน้ำพุ,น้ำตก,เพิ่มแรงดัน เปลี่ยนหัวน้ำพุ
 • ปรับปรุงระบบประปาทุกแบบ ทุกขนาด
 • รับดูแลและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
Black Ribbon