Knowledge of WaterF.M. 103 Mhz. KKU Radio

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ

ผลิตรายการโดย เฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ เวลา 08.10 – 9.00 น. จันทร์ – ศุกร์

รายการสาระน่ารู้เรื่องน้ำ เป็นรายการเพื่อการให้ข้อมูล ความรู้ เรื่องของทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเสนอความก้าวหน้าทางด้านต่างๆ ตลอดจนปัญหาของการจัดการทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สลับกับความเพลิดเพลินจากเพลงสากลในอดีต ที่ยังมีความไพเราะเป็นที่จดจำในราว ค.ศ. 1960-1970

          สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ  สาระน่ารู้เรื่องน้ำฉบับที่แล้ว พูดถึงเรื่อง ระเบียบขั้นตอนการเจาะบ่อน้ำบาดาล ซึ่ง พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 กำหนดวิธีการเอาไว้อย่างชัดเจน ฉบับนี้ ผมจะนำเสนอเรื่อง “ความรู้พื้นฐานเรื่องน้ำบาดาล” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อท่านผู้อ่านที่ติดตามมาตลอดครับ

          บ่อน้ำบาดาล เป็นการนำน้ำใต้ดินในระดับลึกมาใช้ประโยชน์ น้ำใต้ดินที่เราเรียกว่าน้ำบาดาลนั้น ได้มาจากน้ำที่ไหลอยู่ใน ชั้นให้น้ำ ซึ่งอาจเป็นชั้นกรวดทราย ชั้นหินเนื้อพรุน ในที่ว่างรอยแตกหรือโพรงในชั้นหิน อย่างใดอย่างหนึ่ง การนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ ต้องใช้เครื่องมือกล และช่างผู้ชำนาญการในการขุดเจาะ เพราะบ่อน้ำบาดาลบางแห่งมีความลึก 20 – 100 เมตร แต่บางแห่งอาจลึกถึง 400 – 500 เมตร เป็นต้น

          น้ำบาดาลบางแห่งมีการกักเก็บในชั้นน้ำ หรือ แอ่งน้ำเล็กๆ เมื่อเจาะบ่อลงไปในช่วงแรกจะสูบน้ำได้มาก แต่พอใช้ไปไม่นานก็หมด ลักษณะนี้อาจเรียกได้ว่าเป็น บาดาลเทียม

          คุณภาพของน้ำบาดาล จะใส และมักปราศจากจุลชีพหรือเชื้อโรค แต่อาจมีแร่ธาตุต่างๆ ปะปนอยู่ในน้ำ อันเนื่องจากสภาพธรณีวิทยา เช่น หากขณะที่น้ำจากพื้นดินไหลซึมลงไปสะสมเพื่อเกิดเป็นน้ำบาดาลนั้น ต้องไหลผ่านชั้นหินปูน น้ำก็จะละลายเอาแร่ธาตุในหินปูนมา ทำให้เกิดเป็นน้ำกระด้าง หรือน้ำที่มีหินปูนสูง เป็นต้น

          การนำน้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ ทำได้หลายวิธี เช่น ใช้เครื่องสูบน้ำมือโยก ใช้เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดซับเมิร์ส ชนิดเทอร์ไบน์  ชนิดเจ็ท ชนิดแกนชัก (ปั๊มชัก) ชนิดหอยโข่ง เป็นต้น

การเจาะบ่อน้ำบาดาล

          ในหัวข้อนี้ผมมุ่งที่จะให้ความรู้แก่ท่านผู้อ่าน ในแง่ของการเป็น ผู้ว่าจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล มิใช่ในฐานะผู้รับจ้าง หรือ ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาล ก่อนที่จะมีการเจาะบ่อน้ำบาดาลนั้น ขอให้ท่านพิจารณาคำแนะนำต่างๆ ดังต่อไปนี้ก่อน

  • ตรวจสอบพื้นที่โรงงานหรือสถานประกอบการของท่าน ว่า มีบ่อน้ำบาดาลบ่อใด ที่สามารถพัฒนาเป่าล้าง หรือ ซ่อมแซม ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกบ้าง  เพราะในบางกรณี เมื่อเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลแล้ว ทำให้มีปริมาณน้ำพอเพียงต่อการใช้งาน ไม่จำเป็นต้องเจาะบ่อใหม่เพิ่ม
  • ใช้วิธีประหยัดการใช้น้ำ ลดการใช้น้ำฟุ่มเฟือยลง จะทำให้ความต้องการใช้น้ำบาดาลลดลง ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องมีการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มอีก
    หากพิจารณาข้อแนะนำในข้างต้นนี้แล้ว ยังพบว่ามีความจำเป็นต้องเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่ม ขอให้ท่านพิจารณาปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ก่อนทำการตัดสินใจจ้างเจาะบ่อ

  • ปรึกษาเรื่องมาตรฐานการขุดเจาะบ่อ ขนาดบ่อน้ำบาดาล การใช้วัสดุต่างๆ ตลอดจนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ ที่มีความชำนาญงานด้านนี้ เช่น ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลสังกัด กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือ ที่บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด ก็ได้

  • ควรทำการสำรวจทางธรณีฟิกส์ เพื่อ ให้ทราบว่า ถ้าเจาะแล้วจะได้น้ำในปริมาณเท่าไร  คุณภาพอย่างไร และที่ความลึกเท่าใด  ซึ่ง ค่าใช้จ่ายในการทำการสำรวจทางธรณีฟิกส์ ด้วยวิธี Electrical Resistivity หรือ ที่เรียกกันสั้นๆว่า “การทำ รีซีสท์” นั้นก็เริ่มต้นที่ 30,000 – 300,000 บาท ขึ้นอยู่กับ สถานที่ ขนาดของพื้นที่ สภาพของพื้นที่ และจำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ต้องการเจาะ
  • เลือกสถานที่เจาะบ่อน้ำบาดาลให้เหมาะสม เพื่อทำให้ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าต่ำที่สุด
  • คัดเลือกผู้รับจ้างเจาะบ่อที่มีประสบการณ์  โดยดูได้จากผลงานที่ผ่านมา  และเครื่องมือที่ใช้

ฉบับหน้าจะมาคุยเรื่องรายละเอียดอื่นๆกันต่อนะครับ ท่านผู้อ่านท่านใดที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการปรึกษาเรื่องน้ำ   ระบบสูบน้ำ หรือ  สระว่ายน้ำ  โปรดติดต่อ ผม ที่บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด โทร. 043 – 394252 – 5 โทรสาร. 043 – 394251 หรือ e – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ก็ได้นะครับ

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ย้อนหลัง

ย้อนหลังประจำวันที่ 01 ก.ค. 59 [Ep.76]

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ตอน เขื่อนเก็บน้ำในประเทศไทย

ย้อนหลังประจำวันที่ 30 มิ.ย. 59 [Ep.75]

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ตอน ข่าวต่างประเทศ

ย้อนหลังประจำวันที่ 28 มิ.ย. 59 [Ep.74]

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ตอน ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัฐ

 
Black Ribbon