Knowledge of WaterF.M. 103 Mhz. KKU Radio

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ

ผลิตรายการโดย เฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ เวลา 08.10 – 9.00 น. จันทร์ – ศุกร์

รายการสาระน่ารู้เรื่องน้ำ เป็นรายการเพื่อการให้ข้อมูล ความรู้ เรื่องของทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเสนอความก้าวหน้าทางด้านต่างๆ ตลอดจนปัญหาของการจัดการทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สลับกับความเพลิดเพลินจากเพลงสากลในอดีต ที่ยังมีความไพเราะเป็นที่จดจำในราว ค.ศ. 1960-1970

          สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ เรื่องราวที่ผมนำมาลงเป็นตอนๆ นี้เป็นข้อมูลที่ผมได้จากการไปดูงานที่ ราชอาณาจักรสเปน     ( Kingdom of Spain) และ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Kingdom of Denmark) เมื่อปี 2547  และ “สาระน่ารู้เรื่องน้ำ” ฉบับที่แล้ว ผมได้เกริ่นนำเรื่องของ ราชอาณาจักรสเปน ไปคร่าวๆแล้ว ฉบับนี้ ขอนำเสนอตอนต่อของ ระบบส่งน้ำของโรมันที่เรียกว่า “โรมัน อควิดัค ( Roman Aqueduct )”

           Aqueduct เป็นสิ่งก่อสร้างสมัยโรมัน ที่แสดงถึงความสามารถในทางวิศวกรรมและความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน   ตั้งอยู่บริเวณที่ปัจจุบันเป็นเมือง เซโกเวีย ( Segovia ) ในแคว้น กัสตียา อี เลออน ( Castilla y le’on ) อควิดัค มีลักษณะเป็นคลองส่งน้ำเพื่อส่งน้ำจาก ด้านหนึ่งของเมืองไปยังอีกด้านหนึ่งของเมือง อควิดัค ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ ครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือตอนต้นของคริสต์ศตวรรษที่ 2   ซึ่งไม่สามารถกำหนดอายุที่แน่นอนได้ อย่างไรก็ดีมีการฉลองครบรอบ 2000 ปีของ อควิดัค ไปเมื่อปี  พ.ศ. 2517 ( ค. ศ.1974 ) ที่ผ่านมา

          อควิดัค เป็นสิ่งก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึง ความสามารถทางด้านศิลปะ และเทคนิคทางวิศวกรรมของชาวโรมัน เพราะเป็นรางส่งน้ำแบบเปิด ที่ก่อสร้างจากหิน ashlar  ซึ่งมีลักษณะคล้ายหินทราย และ บางส่วนใช้หินแกรนิต อควิดัคมีส่วนที่สำคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนโครงสร้างรับรางน้ำ ก่อสร้างโดยใช้หิน ashlar และหินแกรนิต มีลักษณะเป็นเสาที่ก่อสร้างจากหิน และมีคานโค้งซึ่งเกิดจากการประกอบหินเข้าด้วยกัน บางช่วงของอควิดัคมีเสาและคานโค้งรับเพียงชุดเดียว แต่ บางช่วงมีเสารับถึงสองช่วงเนื่องจากมีความสูงจากพื้นดินมาก  ส่วนที่สองคือรางรับน้ำ สร้างจากหิน ashlar มีความกว้างประมาณ 30 ซม. ช่วงที่ลึกที่สุดประมาณ 1.00 เมตร อยู่บนสุดของโครงสร้าง ทำหน้าที่ส่งน้ำ

          อควิดัค ที่เมือง เซโกเวีย แคว้น กัสตียา อี เลออน ราชอาณาจักรสเปน มีความยาวรวมทั้งสิ้น 728 เมตร ความกว้างประมาณ 0.30 เมตร ส่วนที่สูงที่สุดของ อควิดัค อยู่ที่ Plaza del Azoguejo  ซึ่งมีความสูงถึง 28.90 เมตร  อควิดัคถูกใช้งานและปรับปรุงมาตามลำดับ เช่นในปี ค.ศ. 1072 และ 1520  จนกระทั่งเลิกใช้ในปี 1884 ( พ.ศ. 2427 )

          อควิดัค  ใช้ส่งน้ำจาก แม่น้ำ Acedbeda ใน Sierra de Riofrio ซึ่งห่างจากเมือง เซโกเวีย ประมาณ 15 กิโลเมตร    ก่อนที่น้ำจะไหลมายังใจกลางเมือง จะมีหอพักน้ำที่ควบคุมการไหลของน้ำให้ไหลเพียง 20 ลิตรต่อวินาที หลังจากนั้นจะมีหอพักน้ำที่สอง ซึ่งจะมีที่พักน้ำขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ช่วยให้ ทรายและสิ่งเจือปนในน้ำตกตะกอน ก่อนที่จะปล่อยให้ไหลผ่าน อควิดัคเข้าสู่เมือง

          รางส่งน้ำแบบเปิด หรือ โรมัน อควิดัค นี้ ทำให้เมือง เซโกเวีย สามารถพัฒนาตนเองจนกลายเป็นเมืองหลักในยุค 800 ปีที่แล้วของบริเวณแถบนี้ได้ เพราะสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำที่ส่งมาจากรางของโรมันนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า

          ปัจจุบันเมืองเซโกเวีย เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของสเปน นักท่องเที่ยวสามารถชมเมืองโบราณ และ ปราสาทเก่าแก่ ยุค 800 ปีที่แล้ว ที่คงความสวยงามและแข็งแรงไว้ได้จนถึงปัจจุบันนี้

 

ฉบับนี้คงนำเสนอท่านผู้อ่านเท่านี้ก่อนนะครับ ท่านผู้อ่านท่านใดที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำ   ระบบสูบน้ำ หรือ  สระว่ายน้ำ  โปรดติดต่อ ผม ที่บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด 043 – 394252 – 5 หรือ e – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ก็ได้นะครับ

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ย้อนหลัง

ย้อนหลังประจำวันที่ 01 ก.ค. 59 [Ep.76]

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ตอน เขื่อนเก็บน้ำในประเทศไทย

ย้อนหลังประจำวันที่ 30 มิ.ย. 59 [Ep.75]

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ตอน ข่าวต่างประเทศ

ย้อนหลังประจำวันที่ 28 มิ.ย. 59 [Ep.74]

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ตอน ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัฐ

 
Black Ribbon