Knowledge of WaterF.M. 103 Mhz. KKU Radio

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ

ผลิตรายการโดย เฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ เวลา 08.10 – 9.00 น. จันทร์ – ศุกร์

รายการสาระน่ารู้เรื่องน้ำ เป็นรายการเพื่อการให้ข้อมูล ความรู้ เรื่องของทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเสนอความก้าวหน้าทางด้านต่างๆ ตลอดจนปัญหาของการจัดการทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สลับกับความเพลิดเพลินจากเพลงสากลในอดีต ที่ยังมีความไพเราะเป็นที่จดจำในราว ค.ศ. 1960-1970

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ  สาระน่ารู้เรื่องน้ำฉบับที่แล้ว ให้ความรู้ท่านผู้อ่านในเรื่อง บ่อน้ำบาดาล และการสำรวจหาน้ำบาดาล ฉบับนี้ผมจะนำเสนอเรื่อง“การใช้งานและการบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล”   หลังจากนั้น ถึงจะมาพูด เรื่อง “ปัญหาของน้ำบาดาลและการแก้ไข” กัน ซึ่ง ต้องใช้เวลากันอีกหลายฉบับครับ

 

การใช้งานและการบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล

 

บ่อน้ำบาดาลทุกบ่อย่อมมีอายุการใช้งาน บ่อน้ำบาดาลบางแห่งอาจมีอายุการใช้งานเพียง 1 – 2 ปี เนื่องจากไม่มีน้ำ หรือ บ่อพัง บ่อน้ำบาดาลบางแห่งอาจมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 40 ปี
บ่อน้ำบาดาลจะมีคุณภาพ หรือมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการเจาะ ฝีมือช่างและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างบ่อ และประการสุดท้ายคือ การดูแลบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ซึ่งมีคำแนะนำดังนี้

 

  • ดูแลลานคอนกรีตและสภาพทั่วไปบริเวณบ่อน้ำบาดาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะ  ในกรณีต้องสร้างอาคารอยู่ใกล้บ่อน้ำบาดาล ต้องเว้นพื้นที่ไว้  เพื่อให้รถเป่าล้างบ่อเข้ามาพัฒนาเป่าล้างบ่อได้สะดวก ซึ่งปกติเป็นรถ 6 ล้อ และนอกจากนี้ ถ้าจำเป็นต้องมีส่วนของหลังคาเข้ามาคลุมบ่อน้ำบาดาล ต้องออกแบบให้เปิดหลังคาเพื่อทำการซ่อมบำรุง ปั๊มซับเมิสร์ หรือ ทำการเป่าล้างบ่อได้สะดวก เพราะเคยมีกรณีต้องรื้อหลังคาโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนปั๊มซับเมิสร์มาแล้ว
  • ดูแลเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งไว้ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
  • ยกปากบ่อให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมถึง และบำรุงรักษาสภาพทั่วๆ ไป
  • ทำการพัฒนาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล เมื่อพบว่ามีปริมาณน้ำเข้าบ่อน้อย หรือน้ำในบ่อมีกลิ่นเหม็น
  • อย่านำสัตว์เลี้ยง มาเลี้ยงบริเวณรอบๆ บ่อน้ำบาดาล
  • อย่าฉีดสารเคมี หรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้สารเคมีจำนวนมากใกล้บ่อน้ำบาดาล
  • ในกรณีใช้เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อย่าสูบน้ำออกจากบ่อน้ำบาดาลมากเกินไป ปกติเราให้สูบน้ำออกไปใช้ได้ประมาณ 60% ของปริมาณน้ำเข้าบ่อ เช่นหากทราบว่าบ่อน้ำบาดาลให้น้ำได้ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ก็ควรใช้เครื่องสูบที่สูบน้ำออกไปใช้ได้ไม่เกิน 6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เป็นต้น
  • ห้ามหย่อนเครื่องสูบน้ำชนิดซับเมิสร์ ลงไปสูบน้ำที่ก้นบ่อน้ำบาดาล หรือสูบตรงกับช่วงท่อกรองน้ำ เพราะจะทำให้บ่อชำรุดและพังในที่สุด
  • กรณีต้องซื้อเครื่องสูบชนิดซับเมอร์สตัวใหม่มาใช้แทนตัวเก่า อย่าซื้อขนาดแรงม้าใหญ่กว่าเก่า ถ้ายังไม่มีการวัดปริมาณน้ำในบ่อให้แน่นอนเสียก่อน เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายทั้งบ่อน้ำบาดาล และเครื่องสูบน้ำ
  • กรณีที่บ่อน้ำบาดาลชำรุดเสียหายจนใช้การไม่ได้ ให้อุด หรือ กลบบ่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  โดยใช้ดินเหนียว หรือซีเมนต์อุดจากก้นบ่อให้เต็มถึงปากบ่อเพื่อป้องกันสิ่งสกปรก หรือน้ำเค็มไหลซึมเข้าไปในชั้นให้น้ำ (ก่อนอุดหรือกลบบ่อ ควรขอคำแนะนำจากศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลหรือ ผู้เชี่ยวชาญทุกครั้ง)

นอกจากนี้ควรมีการกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลให้ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันมลพิษ และสิ่งสกปรกต่างๆ ซึมลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

 

ฉบับหน้าจะมาคุยเรื่องรายละเอียดอื่นๆกันต่อนะครับ ท่านผู้อ่านท่านใดที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการปรึกษาเรื่องน้ำ   ระบบสูบน้ำ หรือ  สระว่ายน้ำ  โปรดติดต่อ ผม ที่บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด โทร. 043 – 394252 – 5 โทรสาร. 043 – 394251 หรือ e – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ก็ได้นะครับ

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ย้อนหลัง

ย้อนหลังประจำวันที่ 01 ก.ค. 59 [Ep.76]

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ตอน เขื่อนเก็บน้ำในประเทศไทย

ย้อนหลังประจำวันที่ 30 มิ.ย. 59 [Ep.75]

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ตอน ข่าวต่างประเทศ

ย้อนหลังประจำวันที่ 28 มิ.ย. 59 [Ep.74]

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ตอน ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัฐ

 
Black Ribbon