Knowledge of WaterF.M. 103 Mhz. KKU Radio

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ

ผลิตรายการโดย เฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ เวลา 08.10 – 9.00 น. จันทร์ – ศุกร์

รายการสาระน่ารู้เรื่องน้ำ เป็นรายการเพื่อการให้ข้อมูล ความรู้ เรื่องของทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเสนอความก้าวหน้าทางด้านต่างๆ ตลอดจนปัญหาของการจัดการทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สลับกับความเพลิดเพลินจากเพลงสากลในอดีต ที่ยังมีความไพเราะเป็นที่จดจำในราว ค.ศ. 1960-1970

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ   วันนี้ผมจะนำเสนอเรื่อง “ปัญหาของน้ำบาดาลและการแก้ไข” เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ ในตอนสุดท้ายนี้จะนำเสนอเรื่องของการนำน้ำบาดาลมาผลิตเป็นน้ำบริโภค ซึ่งมีแนวคิดดังนี้ครับ

 

 • น้ำบาดาล สามารถนำมาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นน้ำดื่ม ตามมาตรฐานน้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท ของ คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้
 • ความซับซ้อนของระบบกรอง จะอยู่ที่คุณภาพน้ำบาดาล ของเรา
 • ราคา ของระบบจะอยู่ที่ อัตราการผลิตน้ำดื่มที่เราต้องการ และ แน่นอนว่า ผลิตน้อยราคาถูกกว่าผลิตมากๆ
 • ต้นทุนการผลิตน้ำดื่มจากน้ำบาดาล จะอยู่ที่ ประมาณลิตรละ 35 สตางค์ กรณีที่ใช้ระบบ RO หรือReverse Osmosis ที่อัตราการผลิตเฉลี่ย 500 ลิตร /ชม.
 • ต้นทุนการผลิตน้ำดื่มจากน้ำบาดาล จะอยู่ที่ ประมาณลิตรละ 15 สตางค์ กรณีที่ใช้ระบบกรองแบบธรรมดา หรือระบบ Softener ที่อัตราการผลิตเฉลี่ย 500 ลิตร /ชม.
 • หากสนใจจะนำน้ำบาดาลมาปรับปรุงเป็นน้ำดื่มจริงๆ ก็ต้องวางแผนดังนี้ครับ
 • นำน้ำบาดาลของท่านมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพ เพื่อดูว่า ต้องกำจัดอะไรออกจากน้ำ
 • กำหนดอัตราการผลิต ว่าจะผลิตวันละกี่ลิตร หรือ ชั่วโมงละกี่ลิตร โดยตั้งสมมุติฐานว่า คนหนึ่งคน จะดื่มน้ำขณะทำงานในโรงงาน เฉลี่ยวันละ 2 ลิตร เพราะฉะนั้นถ้ามีพนักงาน 500 คนก็ต้องผลิตน้ำดื่มในอัตราไม่น้อยกว่า 1000 ลิตร/วัน เป็นต้น
 • เลือกระบบผลิตน้ำดื่มที่เหมาะกับคุณภาพน้ำดิบ และ อัตราการผลิต
 • เตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็นโรงงานผลิตน้ำดื่ม ขนาดไม่น้อยกว่า 4 x 4 เมตร และไม่น่าจะใหญ่ว่า 5 x 7 ม. ความสูงก็ไม่ควรน้อยกว่า 2.50 เมตร ต้องมีระบบไฟฟ้า เพราะต้องใช้เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์หลายอย่าง นอกจากนี้ควรห่างจากส้วม หรือ สถานที่ทิ้งขยะไม่น้อยกว่า 30 เมตร เป็นต้น
 • เลือกบริษัท ที่มีความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ รวมทั้งสามารถให้บริการเรื่องอะไหล่ และ มีช่างที่ให้คำแนะนำด้านเทคนิคได้ เมื่อมีปัญหา
 • เตรียมงบประมาณ และ เตรียมจัดหาภาชนะที่จะให้พนักงานสามารถนำน้ำดื่มไปบริโภคได้ หรือ อาจจะผลิตแล้วส่งตามท่อไปยังอาคารต่างๆ ในโรงงานก็ได้ ท่อที่ใช้ควรลงทุนเป็นท่อ PB หรือ HDPE เพราะมีข้อดีหลายประการเช่น มีข้อต่อน้อยเพราะยาวเส้นละ 1 – 200 เมตร ไม่มีการทากาว ไม่ผุกร่อนหรือเป็นสนิม ซ่อมบำรุงง่าย เป็นต้น

มีภาพประกอบให้ 2 ภาพนะครับ ท่านผู้อ่านท่านใดที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการปรึกษาเรื่องน้ำ   ระบบสูบน้ำ หรือ  สระว่ายน้ำ  โปรดติดต่อ ผม ที่บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ จำกัด โทร. 043 – 394252 – 5 โทรสาร. 043 – 394251 หรือ e – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ก็ได้นะครับ

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ   วันนี้ผมจะนำเสนอเรื่อง ปัญหาของน้ำบาดาลและการแก้ไข เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ ในตอนสุดท้ายนี้จะนำเสนอเรื่องของการนำน้ำบาดาลมาผลิตเป็นน้ำบริโภค ซึ่งมีแนวคิดดังนี้ครับ

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ย้อนหลัง

ย้อนหลังประจำวันที่ 01 ก.ค. 59 [Ep.76]

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ตอน เขื่อนเก็บน้ำในประเทศไทย

ย้อนหลังประจำวันที่ 30 มิ.ย. 59 [Ep.75]

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ตอน ข่าวต่างประเทศ

ย้อนหลังประจำวันที่ 28 มิ.ย. 59 [Ep.74]

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ตอน ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัฐ

 
Black Ribbon